Regulamin

 

 1. Informacje ogólne

  1. Strona i sklep internetowy www.taniezapraszanie.pl jest prowadzony przez firmę Pracownia Agasia Agnieszka Olejniczak z siedzibą w Poznaniu 60-183 ul. Głowicka 3, NIP 782-164-79-01.

  2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu.

  3. Przedmioty oferowane w sklepie są w większości wykonywane na indywidualne zamówienie i są personalizowane.

  4. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.

  5. Pracownia Agasia Agnieszka Olejniczak z siedzibą w Poznaniu 60-183 ul. Głowicka 3, NIP 782-164-79-01 nie jest płatnikiem VAT.

 1. Definicje

  1. Sklep – jest sklepem internetowym dostępnym pod adresem www.taniezapraszanie.pl – umożliwiającym użytkownikowi zapoznanie się z ofertą, cenami i dostępnością oferowanych produktów. Sklep udostępnia również możliwość złożenia zamówienia na oferowane produkty, przy czym zamówienie następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

  2. Sprzedawca – Pracownia Agasia Agnieszka Olejniczak z siedzibą w Poznaniu 60-183 ul. Głowicka 3, NIP 782-164-79-01.

  3. Produkt – przedmiot wystawiony do sprzedaży na stronie sklepu www.taniezapraszanie.pl

  4. Informacja – opis znajdujący sie przy zdjęciu produktu określający jego najważniejsze cechy, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami.

  5. Personalizacja – dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb Klienta.

  6. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu www.taniezapraszanie.pl

  7. Klient/Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu w Sklepie www.taniezapraszanie.pl

  8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  9. Kupujący – Klient i Konsument łącznie

  10. Rejestracja – założenie Konta Użytkownika w sklepie www.taniezapraszanie.pl. Rejestracja nastepuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.

  11. Formularz Rejestracyjny – formularz umożliwiający zarejestrowanie użytkownika Sklepu www.taniezapraszanie.pl

  12. Konto Użytkownika – konto założone przez Użytkownika w Sklepie www.taniezapraszanie.pl. Konto zawiera informacje o zakupach i aktywności Użytkownika na stronie Sklepu. Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto Użytkownika.

  13. Formularz Zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta. Złożenie Formularza Zamówienia jest możliwe również bez uprzedniej Rejestracji.

  14. Plik Poglądowy – plik przygotowany przez Sklep, służacy sprawdzeniu poprawności treści i estetyki zamawianych Produktów. Plik Poglądowy wymaga akceptacji Klienta, w celu realizacji jego Zamówienia.

  15. Poprawka Pliku Poglądowego – to korekta wskazanych przez Klienta błędów projektu bazowego.

  16. Zmiana Projektu – to modyfikacja projektu bazowego w zakresie szczegółów rysunku, zmiany czcionek i fontów, zmiana wielkości produktu lub wielkości obszaru zadruku.

  17. Forma Płatności – sposób zapłaty za zamówione produkty.

  18. Forma Dostawy – sposób dostawy zamówionych produktów.

  19. Dokument Sprzedaży – paragon lub rachunek, w zależności od wskazania Klienta.

  20. Przerwa Techniczna – przerwa w działaniu Sklepu, planowana lub nieplanowana przez Sklep. Przerwa Techniczna ma na celu przywrócenie lub dodanie funkcjonalności, aktualizacje, zmiany i naprawy Sklepu.

 1. Rejestracja

  1. Rejestracja w sklepie internetowym www.taniezapraszanie.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

  2. Aby dokonać Rejestracji w Sklepie użytkownik powinien wypełnić znajdujący się na stronie Formularz Rejestracji, podając swoje prawdziwe dane.

  3. W trakcie Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:

   a. Imię i nazwisko

   b. adres e-mail

   c. hasło

  4. Użytkownik nie będący jednocześnie Konsumentem oprócz danych wymienionych w dziale III. Pkt. 3 podaje dodatkowo:

   a. Nazwę firmy

   b. NIP firmy

  5. Podczas Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

  6. Podczas Rejestracji można opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach i newsletterach w Sklepie.

  7. Po wypełnieniu pól formularza odpowienimi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

 1. Polityka Prywatności

  1. Administratorem danych jest Pracownia Agasia Agnieszka Olejniczak z siedzibą w Poznaniu 60-183 ul. Głowicka 3, NIP 782-164-79-01.

  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia – na podst. Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. Podane dane osobowe przechowywane będą w czasie, który jest niezbędny do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat.

  4. Administrator nie udostepnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.

  5. Zarejestrowany Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu dlatego też odmowa podania danych może skutkować odmową utworzenia konta i realizacji zamówienia.

 1. Zamówienia i płatności

  1. Informacje o produktach prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  2. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  3. Sklep zastrzega, że zdjęcia produktów, choć wykonane z największą starannością, są zdjęciami przykładowymi, a zamówiony produkt może różnić się nieznacznie od tego przedstawionego na przykładowym zdjęciu, szczególnie w zakresie barwy i wielkości.

  4. Prezentowane projekty Produktów są drukowane w technice cyfrowej.

  5. Zamówienie jest składane przez Klienta poprzez Formularz Zamówienia lub wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@taniezapraszanie.pl z zaznaczeniem, że zapoznał się i akceptuje zasady niniejszego Regulaminu. Formularz Zamówienia powienien zawierać nastepujące dane:

   a. imie i nazwisko

   b. adres e-mail

   c. telefon kontaktowy

   d. adres dostawy

   e. dane do wykonania personalizacji

  6. Po otrzymaniu Formularza Zamówienia Sklep przygotowuje Plik Poglądowy w celu sprawdzenia poprawności tekstu i estetyki.

  7. Sklep wysyła Plik Poglądowy Klientowi, który po sprawdzeniu poprawności zarówno treści jak i estetyki akceptuje go lub odsyła swoje uwagi dotyczące poprawek. W sytuacji kiedy wystąpią uwagi, Sklep przygotowuje nowy Plik Poglądowy z naniesionymi poprawkami i ponownie wysyła go do akceptacji Klienta.

  8. Po otrzymaniu akceptacji Pliku Poglądowego od Klienta Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia, ilość i rodzaje dodatkowych elementów oraz ceny. Potwierdzenie jest wysyłane mailem.

  9. Po otrzymaniu potwierdzenia i po otrzymaniu Dokumentu Sprzedaży Klient wnosi opłatę przelewem z góry za całość zamówienia wraz z opłatą za przesyłkę na wskazane konto 06 1140 2017 0000 4902 0681 7359, którego właścicielem jest Pracownia Agasia Agnieszka Olejniczak z siedzibą w Poznaniu 60-183 ul. Głowicka 3, NIP 782-164-79-01

  10. Opłata za przesyłkę na terenie Polski wynosi 16 zł brutto.

  11. Opłata za przesyłkę zagraniczną jest ustalana indywidualnie.

  12. Pkt. 10 może ulec zmianie jeżeli Strony umówią się inaczej (np. na rozliczenie gotówką, lub rozliczenie po realizacji Zamówienia), co powinno być potwierdzone mailem wysłanym przez Sklep do Klienta.

  13. Ilość i rodzaje zamówionych za pośrednictwem Formularza Zamówień produktów i ich elementów są wiążące. Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionych elementów.

  14. Termin realizacji zamówienia podany jest w opisie każdego produktu. Termin liczony jest od dnia wpływu zapłaty za zamówione produkty. Jeżeli po wpłacie nastąpią jeszcze dodatkowe poprawki lub modyfikacje w projekcie i Pliku Poglądowym, termin biegnie od ostatecznego potwierdzenia przez Klienta Pliku Poglądowego.

  15. Minimalna ilość zamówienia poszczególnych produktów jest podana w opisie produktu.

  16. Jeżeli zamówienie obejmuje Produkty, które są kompletowane z Produktu bazowego i dodatkowych elementów papeterii (wkładki, karty rsvp itp) ich ilość jest dopasowana i równa ilości zamawianych Produktów.

  17. Niektóre Produkty wymagają od Klienta samodzielnego skompletowania. W takich przypadkach Produkty bazowe i ich elementy dodatkowe są wysyłane jako osobne komponenty.

  18. Układ tekstu oraz fonty są elementami projektu i nie podlegają modyfikacjom.

  19. Produkty mogą być Personalizowane.

  20. Sklep nie wykonuje dodruków poniżej 10 szt. Sklep sugeruje zamówienie kilku sztuk dodatkowych (zapasowych).

  21. Sklep zastrzega sobie prawo do prezentowania wykonanych i zrealizowanych projektów, zdjęć zamówionych produktów na stronie sklepu oraz na portalach społecznościowych.

  22. Sklep może odmówić przyjęcia Zamówienia o czym powinien niezwłocznie poinformować Klienta.

 1. Dostawa

  1. Sklep wysyła zamówiony towar na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

  2. Sklep wysyła zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  3. Możliwy jest odbiór osobisty, po wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca odbioru.

  4. Sklep zaleca aby Klient dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w przypadku jej uszkodzenia spisał odpowiedni protokół szkody.

  5. W przypadku uszkodzenia przesyłki i towaru Klient powienien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sklep drogą mailową lub telefonicznie.

 1. Reklamacje

  1. Reklamacja dotyczące Produktów wymaga zgłoszenia jej przez Klienta. Zgłoszenie Reklamacji nastepuje droga mailową. Klient zgłasza Reklamacje podając jej powód, zakres i przesyłając zdjęcia umożliwiające identyfikację reklamowanego Produktu.

  2. Reklamacja może dotyczyć ilości lub jakości wykonania Produktu.

  3. Reklamacji nie podlegają błędy nie zauważone przez Klienta i zatwierdzone w Pliku Poglądowym. Dotyczy to zarówno błędów w tekście jak i układu tekstu.

  4. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu Reklamacji następuje ponowna realizacja Zamówienia lub zwrot kosztów zamówienia wraz z opłatą za przesyłkę. Zwrot pieniędzy może nastąpić na konto wskazane przez Klienta.

  5. Reklamacja dotycząca terminu przesyłki może być złożona po upływie maksymalnego czasu dostarczenia przesyłki. Terminy są określone przez Dostawcę. Klient zgłasza taką Reklamację do Sklepu drogą mailową.

  6. Sklep zgłasza reklamację dotyczącą terminu przesyłki do jej Dostawcy. Jeżeli przesyłka została zagubiona, niedostarczona, Sklep zwróci Klientowi koszty zamówienia wraz z opłatą za przesyłkę. Zwrot pieniędzy może nastąpić na konto wskazane przez Klienta.

 1. Zwrot produktów

  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Art. 38. pkt 3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. Produkty zakupione w Sklepie jako personalizowane, wykonane na zamówienie i według wskazówek Klienta jako produkty nieprefabrykowane nie podlegają zwrotowi.

 1. Postanowienia końcowe.

  1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.

  2. Sklep ma możliwośc zmiany i aktualizacji Regulaminu w dowolnym momencie.

   3. Użytkownicy moga kontaktować się ze Sklepem w nastepujący sposób:

  1. e-mail: kontakt@taniezapraszanie.pl

  2. telefon +48 694 884 370

  3. pisemnie na adres:
   TanieZapraszanie.pl
   Agnieszka Olejniczak
   ul. Głowicka 3
   60-183 Poznań